Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (PPP) jsou psychické poruchy charakterizované abnormálním chováním v jídle a přijímání potravy. Tyto poruchy mohou mít vážné důsledky pro zdraví jedince, včetně výživových nedostatků, dehydratace, zhoršení fyzického zdraví, a dokonce i smrti.

Mezi nejčastější poruchy příjmu potravy patří:

 • Anorexie nervosa (mentální anorexie) - jedinec se silně omezuje v jídle, má strach z přibývání na váze a často má nízkou tělesnou hmotnost.
 • Bulimie nervosa (mentální bulimie) - jedinec konzumuje velké množství potravy (tzv. záchvaty přejídání) a poté se snaží zbavit se kalorií pomocí kompenzačních chování, jako je zvracení, užívání projímadel nebo nadměrného cvičení.
 • Poruchy přejídání (psychogenní přejídání) - jedinec pravidelně konzumuje velké množství jídla, cítí se ztracený a nemůže se zastavit.
 • Jiné poruchy příjmu potravy - sem patří různé poruchy, jako je například ortorexie (obsedantní touha jíst pouze zdravé potraviny) nebo poruchy příjmu potravy neodpovídající žádné z těchto kategorií.

Téměř u 40 % pacientů s poruchami příjmu potravy bylo popsáno sebepoškozování, a to především u bulimických pacientek. V České republice bylo prokázáno, že už ve 13 letech zhruba 35 % dívek a 13 % chlapců není spokojeno se svým tělem, 50 % dívek si přeje zhubnout, 40 % se vědomě omezuje v jídle a 4 % záměrně zvrací.

Mentální anorexie představuje duševní nemoc s nejvyšší mortalitou, která je někdy udávána až 15 %. Příčinou úmrtí jsou často sebevraždy nebo selhání srdce.

Existuje mnoho faktorů, které mohou přispět k vzniku poruch příjmu potravy. K těm nejčastějším patří:

 • Genetické faktory: Studie ukazují, že genetické faktory mohou hrát roli v rozvoji poruch příjmu potravy. Například, pokud má někdo v rodině anorexii nervosu, tak je větší pravděpodobnost, že i on nebo ona bude mít vyšší riziko pro rozvoj této poruchy.
 • Psychologické faktory: Poruchy příjmu potravy mohou být také spojeny s některými psychologickými problémy jako jsou například deprese, úzkostné poruchy, nízké sebehodnocení, pocit bezmocnosti a nedostatek emocionální regulace.
 • Sociální faktory: Některé sociální faktory mohou také přispět k rozvoji poruch příjmu potravy. To může zahrnovat tlak na dosažení určitého vzhledu, který je vnímán jako atraktivní, sociální stigmatizaci nadváhy, nebo kulturu, která podporuje extrémní diety a nezdravé chování vůči jídlu.
 • Kulturní faktory: Poruchy příjmu potravy mohou být také ovlivněny kulturními faktory jako je například způsob stravování, společenské normy, přístup k potravinám a způsob, jakým jsou tělesné ideály prezentovány v médiích a reklamě.
 • Biologické faktory: Některé studie naznačují, že poruchy příjmu potravy mohou být spojeny s určitými biologickými faktory jako jsou například poruchy v hormonálním systému, které ovlivňují chování vůči jídlu nebo neurochemické abnormality v mozku, které ovlivňují náladu a emoční reakce na jídlo.

Je důležité si uvědomit, že každý jedinec může mít různé kombinace těchto faktorů, které ovlivňují jeho nebo její chování vůči jídlu.

Poruchy příjmu potravy lze léčit. Nejčastěji se používají kombinace psychoterapie, léků a nutričního poradenství.

 • Psychoterapie, jako například kognitivně-behaviorální terapie (KBT), se zaměřuje na změnu myšlení a chování spojeného s poruchami příjmu potravy. Tato terapie pomáhá pacientovi porozumět vztahu mezi jeho myšlenkami, pocity a chováním vůči jídlu a následně se naučit nové způsoby, jak se s těmito myšlenkami a pocity vyrovnávat.
 • Léky mohou být předepsány pro léčbu specifických příznaků, jako je například úzkost, deprese nebo nedostatek chuti k jídlu.
 • Nutriční poradenství se zaměřuje na to, jak změnit stravovací návyky pacienta a zlepšit jeho vztah s jídlem. Toto poradenství se často provádí ve spolupráci s psychoterapií, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků.

V případě závažných poruch příjmu potravy, jako je například anorexie nervosa, může být nutná hospitalizace, aby bylo možné zajistit bezpečné léčení a fyzické zdraví pacienta. Je třeba si uvědomit, že léčba poruch příjmu potravy může být dlouhodobý proces a vyžaduje spolupráci pacienta s týmem odborníků, aby se dosáhlo trvalého zlepšení zdravotního stavu.

Existuje několik preventivních opatření, která mohou pomoci snížit riziko vzniku poruch příjmu potravy:

 • Zdravý životní styl: Důležité je vést zdravý životní styl, který zahrnuje pravidelnou fyzickou aktivitu a vyváženou stravu. Dbejte na to, aby vaše strava byla pestrá a obsahovala dostatek živin, vitaminů a minerálů.
 • Zdravý vztah k jídlu: Zkuste se zaměřit na zdravý vztah k jídlu a nepodléhejte extrémům jako jsou striktní diety nebo přejídání. Učte se vnímat hlad a sytost svého těla a neignorujte je.
 • Komunikace: Důležité je mluvit o svých pocitech s blízkými lidmi a učit se řešit stresové situace jinými způsoby, než přejídáním nebo hladovkou.
 • Přátelský kolektiv: Vyvarujte se společnosti, která podporuje extrémní hubnutí nebo nezdravé stravovací návyky. Vyhýbejte se lidem a prostředí, které propagují extrémní hubnutí nebo nezdravé stravovací návyky, a vyhýbejte se také médiím, které tuto propagaci podporují.
 • Včasná intervence: Pokud máte pocit, že máte problémy s jídlem nebo trpíte nějakými příznaky poruch příjmu potravy, obraťte se na odborníka co nejdříve. Čím dříve začnete s léčbou, tím je větší šance na úspěšné vyléčení.

Pro osoby s poruchami příjmu potravy mohou být užitečné také některé doplňky stravy jako například:

 • Multivitaminy a minerály: Tyto doplňky stravy mohou pomoci zajistit, že vaše tělo dostává potřebné živiny, pokud nejíte dostatečně různorodou stravu.
 • Omega-3 mastné kyseliny: Tyto mastné kyseliny mohou pomoci snížit zánětlivé procesy v těle a zlepšit náladu.
 • Probiotika: Pokud máte problémy s trávením, mohou probiotika pomoci zlepšit zdraví střevní mikroflóry.
 • Bílkovinné prášky: V případě nedostatku bílkovin v potravě mohou bílkovinné prášky pomoci zajistit dostatečné množství bílkovin.
 • Vitamín D: Pokud se vám nedostává slunečního záření, může být vhodné užívat doplňky stravy s obsahem vitamínu D, který podporuje zdraví kostí a imunitního systému.

Pokud máte potíže se stravou a vaše tělo nepřijímá dostatek živin, mohou být některé doplňky stravy užitečné. Nicméně, před začátkem užívání doplňků stravy je důležité se poradit s odborníkem na výživu nebo lékařem.

Doplňky stravy nemohou nahradit kvalitní a vyváženou stravu, a proto by neměly být používány jako hlavní zdroj živin. V případě poruch příjmu potravy je velmi důležité získat potřebné živiny z kvalitní a pestré stravy.

LOVE AFFAIRS